Skip to content
Amalo website
More
Amalo

Amalo Care

Amalo är en specialicerad diabetesklinik och ett komplement till den ordinarie primärvården. Vi finns för dig som söker extra hög expertis och tillgänglighet. Vårt team har jobbat tillsammans i flera år med att stärka och stötta medmänniskor som lever med diabetes, bland genom Chronos Care.
I nuläget erbjuder vi kontakt med läkare över video, men vi planerar att utveckla vårt erbjudande inom kort.


Vår filosofi

Diabetes typ 2 är ett kraftigt växande problem som vi anser beror på vårt moderna samhälle inte är särskilt väl anpassat till våra biologiska förutsättningar. Ett överflöd av energität mat och minskat behov av kroppsarbete leder till att fler och fler människor drabbas av metabol ohälsa. Vårt jobb är att hjälpa dig förstå vad det betyder och hur du kan anpassa ditt liv för att må bra i både kropp och själ.
Några områden som vi kan hjälpa dig med:
Ökad medvetenhet och kunskap om hur kroppen fungerar
Minskad stress och förbättrad psykisk hälsa
Hälsosam viktnedgång
Komma igång med att röra mer på kroppen
Minska besvär av höga och låga blodsocker
Förstå och minska risken för hjärtkomplikationer på lång sikt

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.